Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΨΥΚΑΠ είναι εναρμονισμένο με τα διεθνή κριτήρια εκπαίδευσης και τηρεί τις προδιαγραφές των Fepto, IAGP και EAP.

Στο φυλλάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

  • Προϋποθέσεις ένταξης|πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Σκοπός και επιμέρους στόχοι της Εκπαίδευσης
  • Θεωρητικό & Πρακτικό περιεχόμενο εκπαίδευσης
  • Πορεία Εκπαιδευτικής ομάδας ανά έτος
  • Ικανότητες του πιστοποιημένου Ψυχοδραματιστή
  • Πληροφορίες για το ΨΥΚΑΠ & συνεργάτες εκπαίδευσης

Έναρξη Εκπαίδευσης: 27-28 Ιανουαρίου 2018|Συνοπτικό οργανόγραμμα

Όσοι ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην Νέα Εκπαιδευτική Ομάδα του ΨΥΚΑΠ, καλέστε μας στα τηλ: 2107484117 & 6942624200 για να συζητήσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα και τη διαδικασία της Ψυχοδραματικής Εκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε επίσης εδώ.

 

Advertisements